top of page

Texferium

Parkeerplaats bij de TESO in Den Helder is niet altijd te vinden. Hoe lossen we dat op? Met dit vraagstuk zijn studenten Lars, Wout, Mustafa en Thibuad van Hogeschool Inholland in opdracht van TESO en Seaport Texel aan de slag gegaan. Zij bedachten een creatieve oplossing: een parkeerterrein dat volledig geïntegreerd is in het duinlandschap van Texel. Student Lars Tijmstra: “Een mooi project waar we erg trots op zijn!” 

Weinig parkeerplek

Jaarlijks reizen één miljoen toeristen naar Texel waarvan ruim 80 procent gebruik maakt van een eigen voertuig. Hierdoor ontstaan vervoersstromen die tot druktebeleving en soms tot parkeeroverlast leiden. Daarnaast moeten de veerhaveninstallaties van RIjkswaterstaat op Texel de komende jaren vernieuwd  worden. In de huidige situatie is er op de veerhaven veel verhard oppervlak met weinig groene invloeden aanwezig. Dit zorgt ervoor dat de veerhaven niet echt het ‘eilandgevoel’ geeft. Terwijl de veerhaven wel het eerste en het laatste aanblik is wat er van Texel meegekregen wordt .​​

 

Integreren in het duin
TESO is geen eigenaar van de veerhavens, maar vindt het als gebruiker van de veerhavens belangrijk dat het kwaliteitsbeeld wordt verbeterd en op Texel het duinkarakter van het gebied wordt versterkt. Student Lars Tijmstra: “We zijn op het idee gekomen om een parkeergarage te integreren in een duinlandschap. Vanuit de opdrachtgever kregen we ook mee dat er in de huidige situatie een conflict ontstaat tussen enerzijds de fiets- en voetgangers en anderzijds de voertuigen die de boot verlaten, en het kruisende vrachtverkeer richting een andere nabijgelegen haven. De oplossing die hiervoor bedacht is, is een fiets- en voetgangersbrug die het vrachtverkeer overbrugt en bij de in- en uitgangen van de parkeergarage terechtkomt. Er ontstaat zo een veilige en toekomstbestendige situatie. Ook hebben we gekeken naar het opnieuw inrichten van de huidige parkeerterreinen, het plein voor het kantoor van de TESO, meer groenvoorzieningen aanbrengen rondom de haven en eet- en drinkfaciliteiten uitbreiden. Kortom: het gebied aantrekkelijker maken voor de toeristen.

 

Ontwerpen
De studenten vonden het ontwerpen het leukst aan het project. Lars: “Bij het ontwerp werd digitaal zichtbaar wat wij als projectgroep vooraf in gedachten hadden. Het blijft altijd een uitdaging om de ideeën inzichtelijk en begrijpelijk weer te geven. Dus het is leuk om het uiteindelijk te zien."

"Wij hebben tijdens dit project geleerd om echt goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever. Als de afbakening duidelijk is, kan er pas gestart worden met het ontwerpen van een nieuwe oplossing. Ook was de multidisciplinaire samenwerking zeer leuk om mee te maken. Waarbij de bouwkunde- en civieltechnische studenten meer verantwoordelijk waren voor het daadwerkelijke ontwerp, waren de studenten bouwmanagers op de achtergrond meer bezig met allerlei zaken zoals financiering, locatie- en stakeholdersanalyses en het in kaart brengen van het probleem. Hierbij vullen wij elkaar uitstekend aan om te zorgen voor een optimaal resultaat. Een mooi project waar we erg trots op zijn!”

bottom of page